Vores skoler

Middelfart Kommune har 11 folkeskoler fordelt i hele kommunen. Skolerne er alle lokalt forankrede i hvert deres lokalsamfund med hver deres skolebestyrelse. Skolerne spænder i størrelser over børneuniverser til byskoler.

Luk alle
Åben alle

Du kan finde kontaktinformation og læse meget mere om folkeskolerne i Middelfart Kommune på deres hjemmesider:

Barnet hører på baggrund af bopælsadressen til en bestemt skole - det er den, vi kalder distriktsskolen. Et barn har altid krav på at få en plads på distriktsskolen.

Oversigt over skoledistrikter kan ses på kortinfo.

Ønsker du at se, hvilket skoledistrikt en bestemt adresse hører til, kan der søges under kikkerten med teksten "adresser søgning" i menulinjen.

 

Der er frit skolevalg

Forældre kan derfor også få deres barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads. Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker, optages efter følgende kriterier:

 • Kommunens egne børn frem for børn fra andre kommuner
 • Børn med søskende på skolen
 • Børn som bor nærmest skolen
 • Lodtrækning, hvis ovenstående kriterier ikke giver en afgørelse

Skoleåret 2023-2024

De nævnte dage er inklusive.

 • Sommerferie: Lørdag den 24.06.2023 – søndag den 13.08.2023
 • Efterårsferie: Lørdag den 14.10.2023 – søndag den 22.10.2023 uge 42
 • Juleferie: Fredag den 22.12.2023 – onsdag den 03.01.2024
 • Vinterferie: Lørdag den 10.02.2024 – søndag den 18.02.2024 uge 7
 • Påskeferie: Lørdag den 23.03.2024 – mandag den 01.04.2024
 • 1.maj: Onsdag den 01.05.2024
 • Kr. Himmelfartsferie: Torsdag den 09.05.2024 – søndag den 12.05.2024
 • Pinseferie: Lørdag den 18.05.2024 – mandag den 20.05.2024
 • Grundlovsdag: Onsdag den 05.06.2024
 • Sommerferie: Lørdag den 29.06.24 – søndag den 11.08.24

 

Skoleåret 2024-2025

De nævnte dage er inklusive.

 • Sommerferie: Lørdag den 29.06.24 – søndag den 11.08.24
 • Efterårsferie: Lørdag den 12.10.24 – søndag den 20.10.24
 • Juleferie: Lørdag den 21.12.24 – søndag den 05.01.25
 • Vinterferie: Lørdag den 08.02.25 – søndag den 16.02.25
 • Påskeferie: Lørdag den 12.04.25 – mandag den 21.04.25
 • Kr. Himmelfartsdag: Torsdag den 29.05.25 – søndag den 01.06.25
 • Grundlovsdag: Torsdag den 05.06.25
 • Pinseferie: Lørdag den 07.06.25 – mandag den 09.06.25
 • Sommerferie: Lørdag den 28.06.25 - søndag den 10.08.25

 

Skoleåret 2025-2026

De nævnte dage er inklusive.

 • Sommerferie: Lørdag den 28.06.25 - søndag den 10.08.25
 • Efterårsferie: Lørdag den 11.10.25 – søndag den 19.10.25
 • Juleferie: Lørdag den 20.12.25 – søndag den 04.01.26
 • Vinterferie: Lørdag den 07.02.26 – søndag den 15.02.26
 • Påskeferie: Lørdag den 28.03.26 – mandag den 06.04.26
 • Kr. Himmelfartsdag: Torsdag den 14.05.26 – søndag den 17.05.26
 • Pinseferie: Lørdag den 23.05.26 – mandag den 25.05.26
 • Grundlovsdag: Fredag den 05.06.26
 • Sommerferie: Lørdag den 27.06.26 -

SFO og Tidlig-SFO

I Middelfart Kommune er der Tidlig-SFO og SFO ved alle distriktsskoler.

Luk alle
Åben alle

I Middelfart Kommune er skolestart fastsat til 1. marts. Ordet skolestart henviser til lovgivningen, idet børnene overgår fra et dagtilbud til en skole. Børnene udmeldes derved automatisk af dagtilbuddet ved udgangen af februar, med mindre der er søgt om skoleudsættelse.

I daglig tale kalder vi perioden fra 1. marts til august for Tidlig-SFO.

Børn, der er indskrevet i skolen, tilbydes optagelse i Tidlig-SFO før skolestart. Alle kommunale skoler har Tidlig-SFO modulet. Tilbuddet gælder fra 1. marts.

Målet er at skabe en god overgang fra børnehaven til skolens verden. Alle børnehaver arbejder med fokus på sammenhænge i overgange.


Tidlig-SFO betyder:

 • At børn skal opleve tryghed, overskuelighed og helhed, når de overgår fra børnehaven til Tidlig-SFO og fra Tidlig SFO til 0. klasse.
 • At børnene får mulighed for at skabe nye relationer inden skolestart.
 • At børnehave, SFO og 0. kl. samarbejder om overgangen.
 • At førskolegruppen og 0. kl. har fælles aktiviteter.
 • At børnene får tid til at blive fortrolige med skolen og med de andre børn fra indskolingen.
 • At børnene starter i 0. kl. med overskud til alt det nye, som venter dem der.
 • At forældrene når at vænne sig til det nye kapitel i børnenes liv

Tidlig-SFO er et heldagstilbud på både skoledage, skolefridage og feriedage.Tilmelding

Når et barn indskrives til 0. klasse, kan man samtidigt elektronisk indmelde sit barn i Tidlig-SFO med start 1. marts samt oplyse om, hvilket SFO modul der ønskes pr. 1. august.

Indmeldelse kan ske med dags varsel, efter aftale med SFO, så det sikres, at SFOens personale er forberedt på at modtage barnet.

Hovedreglen er, at barnet indmeldes i SFOen på den skole, barnet skal gå i/går i.
I fald forældre ønsker deres barn optaget i en privat grundskole, som ikke er forpligtet til at oprette Tidlig-SFO, vil barnet kunne optages i Tillid-SFO på den tilknyttede distriktsskole eller på anden skole. Alternativt kan forældre vælge at passe børnene hjemme.

Tilmelding foregår via Den Digitale Pladsanvisning.

SFO er et pædagogisk pasningstilbud før- og efter skoletid. SFO henvender sig fortrinsvis til elever på skolens yngste klassetrin (0. – 3. klasse).

Aktiviteterne i skolefritidsordningen skal fremme barnets alsidige udvikling og har bl.a. til opgave at:

 • Lægge vægt på børns trivsel, velbefindende og velvære og fokusere på børns ret til udfoldelse, leg og sjov.
 • Have et tæt samarbejde med skolen om at skabe sammenhæng i børnenes hverdag.

Den enkelte skole udarbejder mål- og indholdsbeskrivelser for det pædagogiske arbejde i deres SFO.

Tilmelding foregår via Den Digitale Pladsanvisning.

 

SFO har to moduler

Heldagsmodulet giver ret til såvel morgenpasning som eftermiddagspasning på skoledage, samt heldagspasning på skolefridage og feriedage.

Morgenmodulet giver ret til pasning om morgenen på skoledage fra SFOens åbningstid og indtil skoledagens begyndelse.

 

Åbningstider

For åbningstider i den enkelte SFO henvises til skolernes hjemmesider:

Ferielukkedage

I Middelfart Kommune holder SFO’erne lukket på følgende dage i skoleåret 2024-2025:

 • Den 24.12.2024
 • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Uge 29 og uge 30

 

Fællespasning

Der tilbydes alternativ pasning til dit barn - dog ikke Grundlovsdag og den 24.12. Hvis I har et pasningsbehov på ovenstående datoer, med undtagelse af Grundlovsdag og den 24.12, vil der være mulighed for fællespasning af jeres børn på:

 • Den 27.12, 30.12, 31.12: Vestre Skole
 • Den 02.01 – 03.01: Vestre Skole
 • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske: Østre Skole
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag: Østre Skole
 • Uge 29: Lillebæltskolen
 • Uge 30: Strib Skole

Ovenstående betyder, at børn fra SFO’erne på Lillebæltskolen, Strib Skole, Vestre Skole og Østre Skole afholder fællespasning på lukkedage. Der vil ikke følge kendte voksne med til den åbne SFO i ferielukkedagene.

 

Tilmelding og kontakt

Tilmelding til fællespasning foregår i egen SFO inden for deadline i forhold til nedenstående oversigt:

 • Juleferien SFO (27.12- 30.12 -31.12) Vestre Skole SFO: Deadline fra 17.11.24
 • Nytårsferie SFO (02.01 – 03.01) Vestre Skole SFO: Deadline 17.11.24
 • Påskeferie SFO (14.04-16.04) Østre Skole SFO: Deadline 09.03 .2025
 • Fredag efter Kr. Himmelfart (30.05) Østre Skole SFO: Deadline 27.04.2025
 • Sommerferie SFO (Uge 29) Lillebæltskolens SFO: Deadline 06.04.2025
 • Sommerferie SFO (Uge 30) Strib Skoles SFO: Deadline 06.04.2025

Hvis der efter deadline opstår behov for ændringer i tilmelding, framelding eller akutte situationer, så kontaktes SFO-lederen i den åbne SFO direkte forud for de pågældende fællespasningsdage.

Hvis der på de pågældende fællespasningsdage opstår behov for ændringer i tilmelding, framelding, sygdom eller akutte situationer, så kontaktes den åbne SFO direkte.

Hvis du har brug for hjælp i forhold til ovenstående, så kontakt SFO-lederen i din SFO.

 

Praktiske informationer

 • Fremmøde i fællespasning er senest klokken 9.00.
 • Aflevering og afhentning skal ske indenfor den angivne åbningstid.
 • Der vil blive serveret morgenmad og eftermiddagsmad i den åbne SFO.
 • Madpakke samt formiddagsmad/frugt + drikkedunk medbringes.
 • Forældre har ansvar for at videregive eventuelle specielle behov omkring deres barn, medbringe medicin m.v. til den åbne SFO.
 • Der udsendes program med aktiviteter for fællespasningsdagene til de tilmeldte børn forud.

 

Kontaktoplysninger og åbningstider

Vestre Skoles SFO
Søndergade 41
5500 Middelfart
SFO tlf.direkte: 8888 5702
Åbningstid mandag, tirsdag, onsdag 6.30-16.30, torsdag 6.30-17.00, fredag 6.30-16.00

Lillebæltskolens SFO
Skippervej 1
5500 Middelfart
SFO tlf. direkte: 8888 5783
Åbningstid mandag, tirsdag, onsdag 6.30-16.30, torsdag 6.30-17.00, fredag 6.30-16.00

Strib Skoles SFO
Røjlemosevej 9, Strib
5500 Middelfart
SFO tlf. direkte: 8888 5637
Åbningstid mandag, tirsdag, onsdag 6.30-16.30, torsdag 6.30-17.00, fredag 6.30-16.00

Østre SFO
Viaduktvej 55
5500 Middelfart
SFO tlf. direkte: 8888 5667
Åbningstid mandag, tirsdag, onsdag 6.30-16.30, torsdag 6.30-17.00, fredag 6.30-16.00

Tidlig SFO - (marts – juni)

2.199 kr. (2024)

Bemærk: Hvis man ønsker at gøre brug af SFO i juli måned (betalingsfri), skal barnet som minimum have været tilmeldt SFO i én måned forud (dvs. i juni).

 

SFO - fuld tid, 0.–3. klasse, inkl. ferier

2.186 kr. (2024)

Bemærk: Hvis man ønsker at gøre brug af SFO i juli måned (betalingsfri), skal barnet som minimum have været tilmeldt SFO i én måned forud (dvs. i juni).

 

SFO - morgenmodul, 0.-3. klasse, alle skoledage

782 Kr. (2024)

Økonomisk fripladstilskud skal søges i Digital Pladsanvisning eller på Borger.dk

Der gives søskendetilskud efter gældende regler. Fuld betaling for den dyreste plads – halv betaling for øvrige. Søskendetilskud gives dog ikke i Juniorklubben.

Elevbefording

Folkeskoleelever har mulighed for at få tildelt befordring mellem deres folkeregisteradresse og skole.

Luk alle
Åben alle

Afstand

Afstanden mellem dit barns adresse og skole skal være følgende:
0.-3. klassetrin: Mere end 2,5 km.
4.-6. klassetrin: Mere end 6 km.
7.-9. klassetrin: Mere end 7 km.
10. klassetrin: Mere end 9 km.

 

Farlig skolevej

Vejmyndigheden i Middelfart Kommune og Fyns Politi laver en konkret vurdering af den enkelte vej, hvorefter der træffes politisk beslutning, om hvorvidt skolevejen vurderes som farlig. Hvorvidt en skolevej er farlig, afhænger af barnets klassetrin.

Nedenfor kan du se en oversigt over farlige skoleveje for den enkelte skole.

Anna Trolles Skole:

 • Bogensevej 0. – 6. klasse
 • Bubbelvej udenfor blåt byskilt 0. – 6. klasse
 • Krydset, Bogensevej / Middelfartvej / Åbakkevej / Fruerhøjvej 0. – 6. klasse
 • Krydset,Rugårdsvej/Brenderupvej 0. – 3. klasse
 • Krydset, Rugårdsvej / Fruerhøjvej / Bubbelvej 0. – 3. klasse
 • Middelfartvej 0. – 5. klasse
 • Krydset Rugårdsvej/Kirkevej 0. – 3. klasse
 • Store Landevej 0. – 6. klasse

Båring Skole:

 • Hedegaardsvej 0. – 6. klasse, her henvises til Langgyden
 • Krydset Hedegaardsvej/Hindballevej 0. – 3. klasse
 • Middelfartvej – udenfor byskilt 0. – 5. klasse
 • Middelfartvej – indenfor byskilt 0. – 3. klasse
 • Hindballevej - udenfor byskilt 0. – 6. klasse – kun i vinterperioden

Ejby Skole:

 • Balslevvej, udenfor byskilt 0. – 6. klasse – kun i vinterperioden
 • Banebroen 0 – 3. klasse, her henvises til tunnel under jernbanen. Alle øvrige elever opfordres til at trække med cyklen på fortovet, hvis de skal over banebroen.
 • Ejbyvej 0. – 6. klasse
 • Nr. Aabyvej – udenfor byskiltet 0. – 3. klasse, 4. – 6. klasse – kun i vinterperioden
 • Nørregade 0. - 1. klasse. Rundkørslen er farlig skolevej. 0. – 6. klasse - det anbefales at bruge stierne, og ikke cykle på Nørregade fra rundkørslen til skolen.
 • Ørslevvej 0. – 3. klasse. 4. – 6. klasse – kun i vinterperioden
 • Assensvej 0. – 9. klasse
 • Krydset Assensvej/Hjortegyden/Enggårdsvej 7. – 9. klasse
 • Krydset Assensvej/Hårevej 7. – 9. klasse
 • Grønnegade – fra kommunegrænsen til Tårup Udlod 7. – 9. klasse

Fjelsted Harndrup Skole:

 • Fjellerupvej syd - udenfor byskilt 0. – 6. klasse
 • Juelsmindevej 0. – 3. klasse
 • Rugårdsvej øst for Vindebjergvej 0. – 6. klasse
 • Krydset Rugårdsvej/Åvænget 0. – 3. klasse
 • Krydset Rugårdsvej/Vindebjergvej 0. – 3. klasse
 • Store Landevej 0. – 6. klasse
 • Vindebjergvej 0. – 6. klasse

Gelsted Skole:

 • Assensvej 0. – 6. klasse
 • Hylkedamvej - udenfor Lunge bebygg. 0. – 6. klasse
 • Odensevej – udenfor byskilt 0. – 6. klasse
 • Grønnegade – fra kommunegrænsen til Tårup Udlod 0. – 6. klasse
 • Grønnegade – fra Tårup Udlod til byskiltet 0. – 6. klasse
 • Dyregårdsvej 0. – 6. klasse
 • Søndergade – udenfor byskilt 0. – 5. klasse
 • Gelsted Mose - syd for byen 0. – 5. klasse

Hyllehøjskolen:

 • Assensvej øst for Hyllehøjvej 0. – 9. klasse
 • Krydset Assensvej/Gamborgvej / Kauslundevej 0. – 3. klasse
 • Krydset Assensvej/Svenstrupvej 0. – 3. klasse
 • Hyllehøjvej, fra Hovedvejen til skolesti 0. – 6. klasse

Nørre Aaby Skole:

 • Assensvej, mellem Kongsgaardsvej og Søndergade samt syd for Fønsvej 0. – 6. klasse
 • Gl. Assensvej 0. – 9. klasse
 • Hovedvejen 0. – 6. klasse
 • Idrætsvej, mellem rundkørsel og Mikkelsbro 0. – 3. klasse, her henvises til Bøgevej / Birkevej
 • Krydset Kongsgaardsvej / Kagbanken 0. - 1. klasse
 • Krydset Kongsgaardsvej / Kirkevej 0. - 1. klasse
 • Margaardvej – udenfor byskilt 0. – 6. klasse
 • Vibyvej – udenfor byskilt 0. – 3. klasse

Strib Skole:

 • Bogensevej 0. – 5. klasse
 • Abelonelundvej udenfor byskiltet 0. – 6. klasse
 • Tårupvej – Fra Røjle til Billeshavevej 0. – 6. klasse
 • Billeshavevej – øst for Ny Billeshavevej 0. – 6. klasse
 • Krydset Bøgelundgyden/Billeshavevej 0. – 6. klasse
 • Bøgelundgyden fra Bolsvej til Mellemmarksvej 0. – 4. klasse
 • Mellemmarksvej 0. – 4. klasse
 • Strib Landevej – udenfor byskilt 0. – 7. klasse

 

Særligt for elever i basisklasser og specialklasser

 

Elever i basisklasser

Eleven kan søge befordring til og fra skole, hvis kriteriet for afstand eller farlig skolevej er opfyldt.

 

Elever, der går i specialklasse

Eleven kan søge befordring til og fra skole, hvis kriterierne for afstand eller farlig skolevej er opfyldt.

Der kan også søges befordring til dit barn, hvis dit barn har en sygdom eller et handicap (invaliditet), som gør, at barnet har brug for befordring til at komme til og fra skole. Middelfart Kommune vurderer, hvilken form for befordring barnet vil blive tilbudt.

 

Berettiget til vederlagsfri befordring

Ventetiden på skolen i forbindelse med vederlagsfri befordring må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. Der er ingen regler for befordringstidens længde.

Det er en betingelse, at eleven ikke får længere ventetid på skolen end sammenlagt 60 minutter dagligt.

Kommunens forpligtelse gælder kun befordring mellem folkeregisteradressen og skolen.

Kommunen har ikke pligt til befordring:

 • Til Tidlig-SFO
 • På skolefridage
 • Til og fra SFO (Elever fra specialskole/specialtilbud kan søge om befordring til/fra SFO ved Familie og Forebyggelse)
 • Til anden adresse end folkeregisteradressen

For elever, som bor på opholdssted eller er i familiepleje, gælder, at den anbringende kommune skal give samtykke til betaling, hvis Middelfart Kommune skal sørge for befordring.

Hvis eleven ikke er berettiget til vederlagsfri befordring

Er eleven ikke berettiget til befordring, er der mulighed for at købe et periodekort ved FynBus/DSB for egen regning.

Skolekort bevilges mellem folkeregisteradresse og distriktsskolen. Forældre med fælles forældremyndighed og hver sin bopæl, kan selv bestemme, hvilket af de to hjem befordringen skal ske til. Dette gælder dog kun, hvis begge forældre bor i skoledistriktet, og hvis eleven bor lige mange dage hvert sted.

Skulle du være så uheldig at miste dit skolekort, kan du kontakte Trafik- og Vejafdelingen på tlf. 8888 4803 eller via sikker mail:

Går barnet på en skole uden for jeres skoledistrikt, kan I ikke få bevilget befordring.

Er du allerede visiteret til kørsel, eller har du ændringer/spørgsmål, kan du kontakte Kørselskontoret på tlf. 8888 5101 eller på sikker mail.

Styrelsesvedtægt

Her kan du læse Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune med bilag. 

Luk alle
Åben alle

Forord

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune er vedtaget af Byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, jf. Bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 41.


Kapitel 1 - Skolebestyrelsen

Sammensætning og valg

§ 1.


Stk. 1.

a) Lillebæltskolen, Nørre Aaby Skole, Strib Skole, Ejby Skole, Vestre Skole og Østre Skole består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret.

b) På Skrillingeskolen består skolebestyrelsen af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret.

c) På Anna Trolles Skole og på Hyllehøjskolen består den fælles bestyrelse af 5 forældrerepræsentanter fra skolen, 4 forældrerepræsentanter fra dagtilbuddet, 2 medarbejder fra skolen, 2 medarbejder fra dagtilbuddet og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret.

d) På Båring Børneunivers, Gelsted Børneunivers og Fjelsted Harndrup Børneunivers består skolebestyrelsen af 4 forældrerepræsentanter fra skolen, 3 forældrerepræsentanter fra dagtilbuddet, 1 medarbejder fra skolen, 1 med-arbejder fra dagtilbuddet, 1 medarbejder fra SFO og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret.

e) I Ungdomsskolen og 10. klasse består den fælles bestyrelse af 2 medlemmer valgt af byrådet (formand og næstformand), 2 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, 2 medarbejderrepræsentanter, 1 repræsentant fra Ungdomsrådet og uden stemmeret sidder: 2 repræsentanter fra Fælleselevrådet, Ungdomsskolelederen, 1 ledelsesrepræsentant for ungdomsskolen og 1 repræsentant fra Skoleledergruppen. For Ungdomsskolen og 10. klasse fremgår regler for fælles-bestyrelsens valg i bilaget ”Styrelsesvedtægt for fællesbestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse”.

Stk.2.

Forskudte valg.
Som udgangspunkt er valgperioden for forældrerepræsentanter 2 år. Den enkelte skole kan selv beslutte om muligheden for 2 årigt valg anvendes, eller der bliver lavet valg hvert 3. eller 4. år.

Den enkelte skolebestyrelse kan indstille, at der ønskes forskudt valg.

Når valgperioden er 2 år, betyder forskudt valg, at der er valg hvert år til skolebestyrelsen. Alle pladser besættes for en periode på 2 år.

Når valgperioden er 3 år, betyder forskudt valg, at der er valg hvert 1,5 år til skolebestyrelsen. Alle pladser besættes for en periode på 3 år.

Er valgperioden 4 år, betyder forskudt valg, at der er valg hvert 2. år til skolebestyrelsen. Alle pladser besættes for en periode på 4 år.

Ved skoler med 7 forældrerepræsentanter sidder 4 repræsentanter i den ene periode – og 3 sidder i den anden periode.

Ved skoler med 5 forældrerepræsentanter sidder 3 repræsentanter i den ene periode – og 2 repræsentanter sidder i den anden periode.

Når der første gang afholdes forskudt valg, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, som skal besættes, afhængig af valgperioden til 1 år, 1½ år eller 2 år.

Hvis der ikke længere skal være forskudte valg, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, der er besat ved det sidste forskudte valg, afhængig af valgperioden til 1 år, 1½ år eller 2 år.

Regler for valg til skolebestyrelserne er fastsat i bilaget ”Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Middelfart Kommune”.

Stk. 3.

Hvis skolen omfatter en specialklasserække skal antallet af forældrerepræsentanter være 7 og forældrerepræsentationen for specialklasserne skal udgøre mindst 1 (og 1 stedfortræder).

Stk. 4.

Den enkelte skolebestyrelse kan supplere egen bestyrelse med op til 2 eksterne, relevante repræsentanter.


Stk.5.

Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.


Stk. 6.

Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller medarbejdere.


Kapitel 2 - Dialogmøder

§ 2.

Stk. 1.

Skoleudvalget afholder dialogmøder årligt.

Henover et skoleår afholdes der løbende dialogmøder om de opgaver, hvor det er formålstjenligt. Det kan være møder med alle skolebestyrelser, den samlede gruppe af skolebestyrelsesformænd og den samlede skoleledergrupper eller møder med skolebestyrelsesformænd, næstformænd, repræsentanter for skoleledelserne og forvaltningen.

Stk. 2.

Mødernes formål er at drøfte aktuelle temaer omkring det lokale skolevæsens fælles vilkår og udvikling. Forslag til budget drøftes på et af dialogmøderne for skolebestyrelsesformænd og skolelederne.

Stk. 3.

Skolebestyrelserne udarbejder principper for skolernes praksis, med afsæt i de indsatser/indsatsområder som Skoleudvalget beslutter. Disse indgår i det efterfølgende fælles dialogmøde med skolebestyrelserne og i skolernes kvalitets-rapporter.


Kapitel 3 - Ikrafttrædelses- og ændringsbestemmelser

§ 3.

Stk. 1.

Denne vedtægt er godkendt af Byrådet den 10. januar 2022 og træder i kraft herefter.

Stk. 2.

Ændringer af styrelsesvedtægten og bilaget om skolestruktur og skolernes omfang kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra de berørte skolers skolebestyrelser.


På Skoleudvalgets vegne


Jens Backer Mogensen, Formand for Skoleudvalget
Grete Berggren, Skole og Dagtilbudschef

Bilag 1 - Skolestruktur

Folkeskoler

Klassetrin

Skolekode

Spec.
klasse

Modt.
klasse

SFO

Tidlig
-SFO

Anna Trolles Skole 0. - 9. klasse 429001 Nej Nej Ja Ja
Båring Børneunivers 0. - 6. klasse 451001 Nej Nej Ja Ja
Ejby Skole 0. - 9. klasse 429002 Nej Nej Ja Ja
Fjelsted Harndrup Børneunivers 0. - 6. klasse 429003 Nej Nej Ja Ja
Gelsted Børneunivers 0. - 6. klasse 429004 Nej Nej Ja Ja
Hyllehøjskolen 0. - 9. klasse 445002 Nej Nej Ja Ja
Lillebæltskolen 0. - 9. klasse 445008 Nej Nej Ja Ja
Nørre Aaby Skole 0. - 9. klasse 451002 Nej Nej Ja Ja
Strib Skole 0. - 9. klasse 445003 Ja Nej Ja Ja
Vestre Skole 0. - 9. klasse 445004 Nej Nej Ja Ja
Østre Skole 0. - 9. klasse 445005 Ja Nej Ja Ja
Skrillingeskolen Specialtilbud 0. - 10. klasse 445901 Nej Nej SFO til
alle kl.trin
Nej
Ungdomsskole og 10. klasse 7- - 10. klasse 445210 Ja Ja Nej Nej

 

Skolevalg

Der er frit skolevalg inden for nedenstående rammer.

Det maksimale elevtal ved klassedannelse til 0. klasse er 28 elever pr. klasse. 2 af disse pladser er reserveret til elever med ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen.

Hvis der før skolestart er en formodning om specialtilbud, er det distriktsskolen, som træffer den endelige afgørelse om elevens skoleplacering.

For 1. til 10. årgang fastlægges klassetildelingen til det kommende skoleår ud fra oplysninger om elever på den enkelte skole pr. 1. marts.

Det maksimale elevtal ved klassetildelingen for 0. til 9. klasse er 28 elever pr. klasse. 2 af disse pladser er reserveret til elever med ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen. Det frie skolevalg kan således ikke tilbydes, hvis der er 26 elever eller flere i en klasse.

For kapacitetsmæssigt at kunne rumme alle distriktselever i Lillebæltskolens distrikt reserveres der særligt på Lillebæltskolen 4 pladser til distriktselever med ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen. Det frie skolevalg kan således ikke tilbydes, hvis der er 24 elever eller flere i en klasse.

Hvis en klasse på 1. til 8. klassetrin har mere end 28 elever ved klassetildelingen, dannes der 2 klasser i det kommende skoleår.

Klassedannelsen til 10. klasse sker som udgangspunkt efter de samme bestemmelser, som for de øvrige klassedannelser. 2 pladser er reserveret til kommunens egne elever med ubetinget ret til optagelse.

Elevtal opgøres en gang årligt pr. 5. september og indgår i grundlaget for tildeling af skolernes budget det næste budgetår.


Frit skolevalg

Skoledistriktets elever har altid ret til at blive optaget i distriktsskolen. Hvis der er flere ansøgere, fra andre skoledistrikter, end der er ledige pladser, optages efter følgende prioriterede kriterier:

1. Kommunens egne børn går forud for børn fra andre kommuner.
2. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
3. Nærmere boende børn går forud for fjernere boende børn.
4. Lodtrækning, hvis ovenstående kriterier ikke giver en afgørelse.

 

Dansk som andetsprog

Middelfart Kommune har basisskoler, der kan varetage DSA-basisundervisning efter gældende lovgivning. DSA står for Dansk som andets sprog. Forvaltningen visiterer og støtter op om basisundervisningen på basisskolerne og sikrer den gode sammenhæng til DSA-supplerende undervisning.

Alle skoler i Middelfart Kommune varetager DSA-supplerende undervisning efter gældende lovgivning.

 

Specialtilbud i Middelfart Kommune

Det er den enkelte skoleleder der tager stilling til, om eleven undervises bedst i skolen eventuelt med støtte her eller i et specialtilbud. Inden skolelederen træffer en endelig beslutning, skal skolelederen rådføre sig med det kommunale Rådgivnings- og visitationsudvalg. Visitering besluttes endeligt af skolelederen, når det drejer sig om visitering til Specialklasse, Heldagsklasse, Karlsvogn eller Ungdomsskole. Ved visitering til Skrillingeskolen og andre tilbud træffes den endelige beslutning af PPR-lederen efter rådgivning fra Rådgivnings- og visitationsudvalget.
Skolen afholder 60 % af udgiften til et eventuelt kommunalt specialtilbud. Det foretages re-visitering mindst en gang årligt.

C-sporet
Middelfart Kommune har specialklasserækkerne, C-sporet, 0. – 9. klasse tilknyttet Østre Skole. Målgruppen er elever med lettere generelle indlæringsvanskeligheder. Elevtallet er betinget af elevsammensætningen i klasserne. Øen er et tilknyttet SFO-tilbud til børn i C-sporet.

Heldagsklasserne
Middelfart Kommune har heldagsklasser 0. – 9. klasse tilknyttet Østre skole. Målgruppen er elever med sociale og/eller følelsesmæssige udfordringer. Elevtallet er betinget af elevsammensætningen i klasserne.

Karlsvognen
Karlsvognen er beliggende på Strib Skole. Målgruppen er elever 0. – 9. klasse med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Elevtallet er betinget af elevsammensætningen i klasserne.

Ungdomsskolen
For elever, 7. – 9. klasse, der har svært ved at indgå i folkeskolernes almindelige undervisning, er der etableret dagundervisning i Ungdomsskolens regi. Elevtal og gruppestørrelser sammensættes ud fra elevernes behov.

Skrillingeskolen
Skrillingeskolen er en folkeskole i Middelfart Kommune for elever med særlige behov. Gældende for alle elever er, at de har vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Derudover kan eleverne have andre komplekse udfordringer.

Elever til Skrillingeskolen tilbydes plads via visitationsudvalgets indstilling.

Der kan efter nærmere aftaler, tilbydes pladser på Skrillingeskolen for andre kommuner.

Skolen er takstreguleret, i henhold til 4 forskellige takster, der hver refererer til forskellige kriterier, hvilket betyder, at Byrådet fastsætter en økonomisk tildelingsramme pr. elev.

Skrillingeskolen tilbyder både et skole-, fritids- og aflastningstilbud.
Fridage og lukkedage planlægges på skolen og godkendes af skolebestyrelsen.

 

Visitation til specialtilbud

Hvis skolelederen vurderer, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand, ud over de i specialundervisningsbekendtgørelsens 9 klokketimer, deltager skolelederen i et visitationsmøde.

Hvis der er så væsentlige pædagogiske udfordringer, at kommunens specialtilbud ikke vurderes at kunne håndtere disse, kan der ske visitering til Skrillingeskolen eller tilbud beliggende i en anden kommune.

 

Tidlig-SFO

Børn i kommende 0. klasser starter som udgangspunkt i Tidlig-SFO fra 1. marts, det år de starter i skole. Der er mulighed for at blive i børnehaven.

Tidlig-SFO tilbydes ikke børn, der er visiteret til Skrillingeskolen og Heldagsklasserne ved Østre Skole

Åbningstiden er gennemsnitligt 50 timer pr. uge.

 

SFO

SFO tilbydes elever fra 0. – 3. klasse.

Elever efter 3. klasse kan visiteres til SFO af pædagogiske årsager.

Åbningstider i SFO

Åbningstiderne kan planlægges individuelt under hensyntagen til lokale ønsker, blot der ikke sker en udvidelse eller en indskrænkning af den samlede åbningstid

Ferielukning og lukkedage for Tidlig-SFO og SFO
SFO holder ferielukket den 24.12- 31.12 (begge dage inkl.).
Der ferielukkes i uge 29 og 30. Derudover er der hvert år 5 ferielukkedage, som altid er fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, når den falder på hverdage, samt mandag, tirsdag og onsdag inden Påske. Ferielukkedagene fremgår af kommunens hjemmeside.

I ferielukkedagene vil én eller flere SFO’er være åbne, afhængigt af behovet for pasning. Dog ikke Grundlovsdag og den 24.12. Det fremgår af kommunens hjemmeside, hvilke SFO’er der tilbyder pasning og i hvilke perioder.


Ved evt. pasningsbehov, i ovennævnte perioder, vil der være mulighed for pasning i en af de åbne institutioner. Det er personalet, der tilhører de åbne institutioner, der arbejder i ferierne. De lukkede institutioner sender ikke personale med.

Pasningsmoduler
Der tilbydes morgenmodul (kun på skoledage) og heldagsmodul.Bilag 2 -  Undervisningens ordning


Indskrivning

Indskrivning til 0. klasse foregår centralt. Samtidig indskrives der til Tidlig SFO og SFO.

 

Ressourcetildeling til skolerne

Skoleafdelingens budget er en del af den kommunale budgettildeling.
Den største del af skoleområdets budget afhænger af den forventede demografi og er altså afhængigt af, hvor mange børn i alderen 6-16 år, der har bopæl i kommunen. De variable udgifter i skolernes decentrale ramme opreguleres i takt med de ændringer, der sker i den primære målgruppe for undervisningsydelser, dvs. antallet af 6-16 årige. De faste udgifter, som løn til viceskoleleder og skolesekretær, pris- og lønfremskrives.

Når den generelle demografiregulering er foretaget som ovenfor, skal budgettet internt omplaceres mellem konti indenfor den samlede ramme. Denne omplacering skal følge den udvikling der sker i forbruget, hvis der sker en forskydning af elever mellem forskellige skoletilbud, herunder forskydninger mellem den centrale og decentrale ramme. Eksempelvis hvis der sker en forskydning i fordelingen af elever mellem alm. folkeskole og fri- og efterskoler, så skal budgettet følge med borgerne rundt.

Den del af skoleområdets budget, der skal finansiere skolernes drift, fordeles efter en ressourcetildelingsmodel.

Ressourcetildeling i undervisningen består af følgende dele:

Grundtildeling
Budget til skolesekretær og ledelsestildeling (viceskoleleder/koordinator).
Udgiften til skolelederløn afholdes centralt.

Klassebestemte omkostninger
Tager udgangspunkt i antal af undervisningstimer og timer til understøttende undervisning på hvert klassetrin, på baggrund af hvilken, der udregnes en gennemsnitlig tildeling til hver klasse på tværs af 0. – 10. klasse. Der tildeles herudover til vikarudgifter.

Øvrige løntildelinger
Der gives en elevtalsafhængig tildeling til differentieret undervisning og pædagogisk læringscenter. Budgettet til differentieret undervisning er residualt bestemt. Det vil sige, at rammen til differentieret undervisning fastsættes når alle øvrige budgetelementer er fordelt.
Budgettet til differentieret undervisning skal dække individelle støtteindsatser omkring eleverne, klasserne og andre prioriterede indsatser og opgaver på skolen.

Ændringerne vedrørende den nye ferielov (som betyder sparede udgifter til feriekortafregning) indgår som et fradrag under øvrige løntildelinger.

Formålsbestemte tildelinger
Formålsbestemte tildelinger omfatter bl.a. tildelinger til 2-sprogsopgaver, teaterkontaktlærer, FTR-lærer, naturvejleder, modtageklassefunktion og fælles opgavevaretagelse.
De formålsbestemte opgaver og tildelinger kan tilpasses i forhold til ændrede behov i hvert budgetår.

Budget til segregering / specialundervisning
Specialundervisningsbudgettet anvendes til køb af specialpladser i de tilbud, der er omfattede af intern takstafregning.

Budgettildelingen er fastlagt med baggrund i objektive socioøkonomiske baggrundsdata med afsæt i en analyse fra VIVE.

Det er distriktsskolelederen, der har visitationskompetencen, når en elev segregeres til et internt afregnet takstfinansieret tilbud. Og det er ligeledes distriktsskolen, der afregner den fastsatte takst for tilbuddet.

Skolerne betaler den fulde afregningspris på elever, der visiteres til de internt takstfinansierede tilbud.

Takstafregningen til specialtilbuddet ophører når eleven hjemtages til eget regi. Forvaltningen kan efter samråd med skolerne fastsætte nærmere varslingsbestemmelser.

 

Budgettildeling

Skolerne tildeles et fast budget for et finansår ad gangen på baggrund af de faktiske elevindskrivninger pr. 5. september i kalenderåret forud for budgetåret. Dvs. der foretages ikke elevtalsbestemt efterregulering i løbet af budgetåret.

Der afsættes dog en pulje til regulering for 5/12-delsvirkningen af klassedannelsen i selve budgetåret. Puljen kan komme til anvendelse i situationer, hvor vedtagelse af den nye klassedannelse i marts/april i budgetåret udløser en ekstra 0. klasse efter sommerferien.

Ressourcetildeling SFO

Tildelingsmodel for Tidlig-SFO:
Budget til Tidlig-SFO består af løn til normeringspersonale, vikarer, uddannelse, materiale og aktivitetsudgifter.

Tildelingsmodel for alm. SFO:
Budget til almindelig SFO består af løn til ledelse, løn til normeringspersonale, vikarer, uddannelse, materiale og aktivitetsudgifter.

 

Svømning

Svømmeundervisning indgår i faget idræt og gives på 4. eller 5. klassetrin. Svømmeundervisningen gives i, hvad der svarer til 1 lektion pr. hold i et skoleår. Tilrettelægges som en dobbeltlektion per hold i et halvt skoleår.

Svømmehallen stiller med 1 livredder pr. hold. Ved elevtal over 15, skal skolen selv stille med en uddannet livredder pr. påbegyndt 15. elev

 

Ferieplan for elever

Ferieplanen udarbejdes på grundlag af Undervisningsministeriets vejledende ferieplan. I ferieplanen indgår 1 uges vinterferie i uge 7 og en uges efterårsferie i uge 42.

 


Bilag 3 - Skoledistrikter

Nørre Aaby Skole er distriktsskole for elever på 7. – 9. klassetrin fra Båring Børneunivers’ distrikt.

Anne Trolles Skole er distriktsskole for elever på 7. - 9. klassetrin fra Fjelsted Harndrup Børneunivers distrikt.

Ejby Skole er distriktsskole for elever på 7. – 9. Klassetrin fra Gelsted Børneunivers’ distrikt.

Skoledistriktet for 10. klasse dækker hele Middelfart Kommune.

Det fremgår af Middelfart Kommunes hjemmeside, hvilke veje, der tilhører de forskellige skoledistrikter.

Sammensætning og valg

§ 1. Bestyrelsens sammensætning


Stk. 1 Bestyrelsesmedlemmer med stemmeret:
2 medlemmer valgt af Byrådet.
2 repræsentanter vælges fra organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse for ungdomsskoleområdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
3 elevrepræsentanter
3 medarbejderrepræsentanter
1 repræsentant for forældre 10. klasse
Der vælges stedfortrædere for samtlige medlemmer.

Stk. 2. Tilforordnede uden stemmeret:
1 Folkeskoleleder
1 Ungdomsskoleleder
1 Musikskoleleder

§ 2. Repræsentanterne for Byrådet og deres stedfortrædere vælges af og blandt Byrådets medlemmer og følger den kommunale valgperiode.
Bestyrelsens formand og næstformand udpeges i forbindelse med Byrådets konstitueringsaftale.

Stk. 2. Repræsentanterne for organisationerne eller sammenslutninger og deres stedfortrædere vælges af Byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer. Valg følger den kommunale valgperiode.

Stk. 3. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges 1 af og blandt folkeskolernes fælleselevråd, 1 af og blandt 10’erens elever, 1af og blandt Ungdomsrådet. Valget foregår hvert år således at elevrepræsentanterne kan tiltræde pr. 1. august. Valget er gældende for en periode på ét år. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i behandling af sager vedrørende enkeltpersoner.

Stk. 4. Af medarbejderrepræsentanter vælges 3. 2 medarbejdere vælges fra Ungdomsskolen og 1 medarbejder fra 10. klasse. Repræsentationen vælges af og blandt MED-lokaludvalget i henhold til Middelfart Kommunes MED-aftale. Ophører en medarbejder med at arbejde på afdelingen, indtræder stedfortræderen.

Stk. 5. Valg af forældrerepræsentant for 10. klasse foregår ved at forældre indbydes til en valghandling. Valgbare og stemmeberettigede er forældre til elever i 10. klasse. Valgperioden er 1 år. Valget foregår hvert år med tiltrædelse pr. 1. august.

 

Bestyrelsens mødevirksomhed og forretningsorden

§ 3. Bestyrelsen udøver sin virksomhed gennem møder. Møderne afholdes for lukkede døre.
Stk. 2. Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem, eller når pågældende kan bidrage til belysning af en sag.

§ 4. Bestyrelsen afholder møde, så ofte som formanden eller 3 af medlemmerne ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Bestyrelsen afholder møde minimum 4 gange i løbet af et år.

§ 5. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten af
valgperioden. Er der ved et medlems udtræden ingen stedfortræder, foretages
suppleringsvalg for resten af valgperioden.

§ 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.

§ 7. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for
hvert møde, hvilke personer, der har været til stede.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt
bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

§ 8. Bestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsens beføjelser og opgaver

§ 9. Bestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse udøver sin virksomhed inden for hver
sin gældende lovgivning og de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet.

§ 10. Bestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse træffer beslutning om anvendelse af
de tildelte økonomiske rammer. Beslutninger, der alene har betydning for hhv.
Ungdomsskolen og 10. klasse, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er
repræsentanter for hhv. Ungdomsskole og 10. klasse.

Stk. 2. Bestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse fastlægger indhold og omfang af
Ungdomsskole og 10. klasse på baggrund af den i § 10, stk. 1 angivne beløbsramme samt
de af Byrådet vedtagne planer for Ungdomsskolen og 10. klasse.

§ 11. Bestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse afgiver indstilling til Byrådet om
ansættelse og afskedigelse af ledere i Ungdomsskolen, samt fælles leder.

Stk. 2. Bestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse ansætter og afskediger øvrigt
personale efter gældende lovgivninger.

§ 12. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der
vedrører Ungdomsskolen og 10. klasse. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle
spørgsmål, som Byrådet forelægger den.

 

Ledelsesbeføjelser

§ 13. Den fælles leder af Ungdomsskolen og 10.klasse er sekretær for den fælles
bestyrelse og deltager i dennes møder uden stemmeret.

Stk. 2 Den fælles leder har den administrative og pædagogiske ledelse af Ungdomsskole
og 10. klasse.

Stk. 3 Den fælles leder kan overdrage sekretærfunktionen til andre i ledelsesteamet.

 

Ikrafttrædelse og ændringsbestemmelser

Denne vedtægt træder i kraft den 1/8 2018 og erstatter vedtægten for Musikskolen,
Ungdomsskolen og 10. klasse i Middelfart Kommune.

Stk. 2. Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra
den fælles bestyrelse.

Lovgrundlag:

Lovbekendtgørelse 2013 -12 -26 nr. 1640
Bekendtgørelse nr. 28 af 14. 01. 2014 (skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Regler for valg til skolebestyrelserne fastsættes i et bilag til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen. Reglerne skal bl. a. indeholde følgende:

1. Hvem har ansvaret for gennemførelsen af valget
2. Hvornår er valgtidspunktet
3. Afstemningsmetode – herunder muligheden for elektronisk afstemning
4. Mulighed for fredsvalg
5. Opgørelse af valget
6. Klager over valget
7. Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden
8. Suppleringsvalg
9. Forskudte valg
10.Deltagere fra Børneuniverser
11.Ændringer i valgperioden
12.Hvordan foretages omvalg
13.Fast vederlag/diæter til skolebestyrelsens medlemmer
14.Erstatning ved dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
15.Bekendtgørelse af valget
16.Tidsplan for afholdelse af valget

Ad 1

Det er skolens leder, der har ansvaret for, at valget gennemføres. Skolens leder sørger for at nedsætte en valgbestyrelse bestående af formanden for den afgående skolebestyrelse, et forældrevalgt medlem af den afgående bestyrelse og skolelederen selv. Skoleafdelingen bistår også ved afvikling af valget.


Ad 2

Den nye skolebestyrelse tiltræder den 1. august i det år, den er valgt, og valgperioden er som udgangspunkt 2 år. Den enkelte skole kan dog selv beslutte om muligheden for 2 årigt valg skal anvendes, eller der bliver lavet valg hvert 3. eller 4. år.
Valget til skolebestyrelsen skal være afholdt inden skolen går på sommerferie sidst i juni måned. Skolebestyrelsen har ligeledes konstitueret sig og resultatet af valget er bekendtgjort. Skolen fastsætter selv den endelige tidsplan for afholdelse af valget til skolebestyrelsen ud fra den vedtagne tidsramme for afholdelse af valget. Skolen bestemmer ligeledes selv, hvordan opstillingsmøderne bliver afholdt. Skoleafdelingen er behjælpelig med udfærdigelse af diverse standard materialer, såfremt skolen ønsker at anvende disse.

Ad 3

Afstemning til skolebestyrelserne foregår ved skriftlig afstemning på fortrykte stemmesedler.
Ved afstemning gælder følgende regler:
Er betingelserne for fredsvalg, ikke opfyldt, holdes der afstemning. Hjemmene orienteres om afstemningen, mindst 10 dage før fristen for aflevering af stemmer. Afstemningen sker ved, at hjemmene mindst 10 dage før fristen for aflevering får adgang til stemmemateriale, der kan sendes til eller afleveres på skolen eller undervisningstilbuddet.
Kommunalbestyrelsen bekendtgør på den sædvanligt benyttede måde (skolens intranet og kommunens hjemmeside) fristen for aflevering af stemmer på skolen eller undervisningstilbuddet Valgbestyrelsen sørger for, at der gives hjemmene skriftlig orientering om valget. Kandidaterne skal have mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde i det materiale, valgbestyrelsen udsender til hjemmene.
Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes aflevering af beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde og kan fastsætte grænser for omfanget heraf. Valgbestyrelsen kan på skolens eller undervisningstilbuddets hjemmeside offentliggøre det i nævnte materiale med kandidaternes beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde.

Ad 4

Der skal være mulighed for fredsvalg, fordi det giver en mere effektiv og lettere valghandling.
Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet, kan der mellem kandidaterne
aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis:
1) Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette.
2) Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne.
Valgbestyrelsen kan udsætte den nævnte frist, hvis den har fastsat en frist for afhjælpning af eventuelle mangler ved en opstilling. Ved fredsvalg til skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter betragtes de 5 øverste i opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet.
Ved fredsvalg til skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter betragtes de 7 øverste i opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, skal det 7. mandat altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen.
Ved fredsvalg til skolebestyrelser med forskudte valg betragtes de øverste i opstillingsrækkefølgen svarende til det antal pladser, der er på valg, som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, og det mandat er på valg, skal det sidste mandat altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen.
Valgbestyrelsen underretter de valgte og stedfortræderne om valget. Resultatet meddeles til Kommunalbestyrelsen, der bekendtgør resultatet på den sædvanligt benyttede måde.

Ad 5

Det er valgbestyrelsen, der foretager stemmeoptælling af stemmerne straks efter valget.
Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere.
Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning.
Ved skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter betragtes de 5 øverste i rækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal.
Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter betragtes de 7 øverste i stemmerækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, skal det 7. mandat dog altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i rækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen.
Ved skolebestyrelser med forskudte valg betragtes de øverste i opstillingsrækkefølgen svarende til det antal pladser, der er på valg, som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, og det mandat er på valg, skal det sidste mandat altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen.
Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget. Afstemningens resultat meddeles til kommunalbestyrelsen, der bekendtgør resultatet efter de vedtagne regler.

Ad 6

Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af kommunalbestyrelsen.
Klager over valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, herunder om afslag på optagelse på valglisten, skal indgives skriftligt inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse til Kommunalbestyrelsen.

Ad 7

Skolens leder indkalder den nyvalgte skolebestyrelse til et konstituerende møde, hvor alle de stemmeberettigede medlemmer vælger formand blandt de forældrevalgte medlemmer. Skolelederen leder mødet. Skolebestyrelsen tiltræder pr. 1. august det år, de er valgt.

Ad 8

Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden. Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, forsøger skolen at supplere bestyrelsen ved at finde medlemmer til bestyrelsen i de enkelte forældreråd. Hvis det ikke lykkes, holdes der snarest muligt suppleringsvalg efter de vedtagne regler med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelse for resten af valgperioden, og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere. Kommunalbestyrelsen fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning.

Ad 9

Der er som udgangspunkt valg hvert 2. år, men den enkelte skole kan dog selv beslutte om muligheden for 2 årigt valg skal anvendes, eller der bliver lavet valg hvert 3. eller 4. år. Den enkelte skolebestyrelse kan indstille, at de ønsker forskudt valg.

Ad 10

Ved Børneuniverser, hvor der er en fælles ledelse af skolen og dagtilbuddet med skolens leder som ansvarlig leder for Børneuniverset, deltager dagtilbudsleder/SFO leder altid i skolebestyrelsens/fællesbestyrelsens møder uden stemmeret.

Ad 11

Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fælles ledelse for flere folkeskoler og oprettelse af en fælles skolebestyrelse afholdes nyvalg. Kommunalbestyrelsen fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel 7.
Hvis kommunalbestyrelsen godkender, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et kommunalt dagtilbud skal have fælles leder og fælles bestyrelse, afholdes nyvalg. Kommunalbestyrelsen fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning.
Kommunalbestyrelsen træffer efter anmodning beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet.

Ad 12

Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret ved det almindelige valg, deltage. Kommunalbestyrelsen fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning. Omvalg holdes efter samme regler som nævnt i bilaget til styrelsesvedtægten for Middelfart Kommunes Skolevæsen.

Ad 13

Der udbetales hverken fast vederlag eller diæter for deltagelse i skolebestyrelsens møder.

Ad 14

Der udbetales ikke tabt arbejdsfortjeneste for at deltage i skolebestyrelsesarbejdet.

Ad 15

Når valget er færdigt sættes sammensætningen af den nye skolebestyrelse på skolens intranet, og det sættes på kommunens hjemmeside under skoleafdelingen.

Ad 16

Der udarbejdes en overordnet plan for skolebestyrelses valgets afvikling. De enkelte skoler kan så udarbejde en mere detaljeret tidsplan, der er brugbar for netop deres skole.
Den overordnede plan ser således ud:

Januar måned: 
Skoleafdeling + skoler er i dialog om det kommende skolebestyrelsesvalg mhp. at afklare evt. hjælp med standardmateriale fra skoleafdelingen.

Februar/marts måned:
Senest 3 mdr. før afstemningsdato: Udsendelse af orientering til forældrene om valget
Senest 3 uger før valgmødet: Valglister skal ligge klar
Senest 3 uger før valgmødet:  Indkalde til valgmøder

Marts/april/maj måned:
Senest 5 uger før afstemningsdato: Afholdelse af valgmøde
Senest 10 dage efter valget: Aflevering af kandidatlister

Apri/maj måned:
Senest 3 uger før afstemningsdato: Aftale opstillingsrækkefølge

April + maj måned:
Mindst 10 dage før afstemningen: Hvis der skal være valg: Forældrene skal orienteres om afstemningen mm. Afstemningen afsluttes. Optælling af stemmer foregår, når valget er slut
Valget bekendtgøres.

Juni måned:
Valget er afholdt inden skolen holder sommerferie: Afstemning kan også afsluttes her, alt efter skolens tidsplan og så gælder samme opgaver og frister som i maj måned.